Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2012

impertynencje

Czyż istnieje bowiem coś bardziej przerażającego, niż zdać sobie sprawę, że mamy chwilę teraźniejszą? To że potrafimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zawdzięczamy wyłącznie temu, iż z jednej strony chroni nas przeszłość, a z drugiej przyszłość.

— Virginia Woolf, Orlando
Reposted fromkitewalk kitewalk
impertynencje
3832 729e 390
Reposted fromsweetcriminall sweetcriminall viakitewalk kitewalk

April 22 2012

impertynencje
sunflower
Reposted fromginkgo ginkgo viajustmess justmess

April 18 2012

impertynencje
8988 9623 390
Reposted fromcrystalfighter crystalfighter

April 13 2012

impertynencje

April 12 2012

impertynencje
0243 baa8

April 10 2012

impertynencje
Reposted fromZiolooo Ziolooo vianecromancer necromancer
impertynencje
4409 f1a7 390
Audrey
Reposted frometerycznie eterycznie
impertynencje
9606 6c94 390
Reposted fromdomdom domdom

April 08 2012

impertynencje
4044 0610 390
Reposted fromkatjie katjie viapolaparis polaparis

April 07 2012

impertynencje
9976 4a5a 390
Reposted fromsleep sleep viaheartskippedabeat heartskippedabeat
impertynencje
0056 5c68 390

April 06 2012

impertynencje
Reposted fromToshi Toshi
impertynencje
8653 47c4 390
Reposted fromtinderstick tinderstick
impertynencje

April 05 2012

impertynencje
9237 3281 390
Amelie.
Reposted fromdorothis dorothis

April 04 2012

impertynencje
Project your dreams
Reposted frompiksele piksele
impertynencje
8374 220b
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen

April 03 2012

impertynencje
impertynencje
5155 2940 390
Reposted fromSuzi Suzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl